Mateřská škola byla postavena v roce 1974. Je v klidné části města, schovaná mezi rodinnými domy. V blízkosti mateřské školy je les, který je ideální pro výpravy za poznáním, ale i centrum
města a sportovní areál. Tvoří ji přízemní budova s rovnou střechou a rozsáhlá, oplocená
zahrada rozkládající se kolem celé budovy s rozmanitým terénem a vzrostlými jehličnatými a
listnatými stromy, v nichž můžeme pozorovat skotačivé veverky, které v mžiku vyšplhají na
strom a hrají si s námi na schovávanou. Zahrada je vybavena herními prvky a je využívána jak
v dopoledních, tak v odpoledních hodinách k pohybovým aktivitám dětí ve všech ročních
obdobích.
Mateřská škola se nachází v městské památkové zóně. Jedná se o část města, která je
historicky významná. Orgány státní památkové péče mohou při svém rozhodování stanovit
podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v této zóně.
V budově MŠ se nachází tři prostorné třídy, šatny dětí, dětské hygienické zařízení, šatna
pracovnic MŠ, dvě malé kanceláře a školní kuchyně. Mateřská škola je postupně rekonstruována
a modernizována tak, aby vyhovovala současným potřebám.

MŠ je trojtřídní /Šikulky, Čiperky, Tvořilky/ s kapacitou 74 dětí. Děti jsou do tříd rozděleny
homogenně. Škola má 11 zaměstnanců – 7 pedagogických a 4 provozní.
Šikulky: 3 – 4 roky /nejmladší děti/
Čiperky: 4 – 5 let /střední věková skupina/
Tvořilky: 5 – 6 let /předškolní děti a děti s odkladem ŠD/

Personální obsazení:
ředitelka školy: Miroslava Košťálová

zástupce ředitelky: Linda Koldová

pedagogičtí zaměstnanci: Dana Popovičová, Miroslava Košťálová, Miluše Pažontková, Alena Svobodová, Linda Koldová, Jana Flaksová, Alena Kadlecová

Asistenti pedagoga: Markéta Dulovcová, Vlasta Slámová

provozní zaměstnanci: Radka Schusterová (kuchařka), Dagmar Matrasová (výpomocná kuchařka), Jitka Prokopová (vedoucí ŠJ), Vlasta Slámová (školnice), Radka Sojková (školnice)

Naše hymna