Děti se v září seznámily s MŠ, s učitelkami a ostatními zaměstnanci.

Nejvíce jsme se zaměřili na adaptaci dětí v MŠ, snažili jsme se děti motivovat, zaujmout, aby se do školy těšily a neplakaly. Děti se seznámily s podzimním ovocem (jablko, hruška, švestka) a se sběrem brambor. Tato témata prolínala všemi činnostmi dětí během celého měsíce září. Naučili jsme se několik podzimních říkadel s pohybem, písničky a básně.