Během měsíce října se děti seznámily s druhy zeleniny a učily se ji pojmenovat. Znalosti dětí jsme prohlubovali didaktickými hrami, pexesem, skládáním rozstříhaných obrázků. Procvičovali jsme jemnou motoriku (stříhání, lepení, kreslení, krájení a modelování). Ochutnávali jsme různě upravené brambory (na loupačku, hranolky, kaši).
Rozšířili jsme zásobu textů písní a básní, tematicky laděné. Zpěv i slovo jsme spojovali s hrou na tělo, doprovodem na rytmické i melodické hudební nástroje. Pohádku „O řepě“ jsme vyjádřili pohybem k reprodukované hudbě.
Ve výtvarných činnostech se děti seznámily s novými technikami (kašírování, práce se suchými pastely) – při tématech: Řepa, stromy.
Neustále dětem zdůrazňujeme pravidla vzájemného soužití ve třídě, aby nedocházelo ke konfliktům a ubližování si mezi sebou.