V měsíci říjnu jsme se s dětmi zaměřili na to, co všechno se sklízí na podzim na poli: brambory, řepa, kukuřice. Děti poznávaly i ostatní plodiny (mák, slunečnice, obilí, řepka olejka) a seznámily se s tím, jak se zpracovávají.
Společně jsme dramatizovali pohádku „O řepě“ a „Princeznička na bále“. V pohádce „O řepě“ si děti procvičily předložky (první, poslední, před, za, mezi) a čísla od1 do 6.
S pohádkou „Princeznička na bále“  si děti procvičily jemnou motoriku (otiskování, navlékání,  loupání a krájení brambor) a zopakovaly si všechny geometrické tvary.
Na konci října si děti vyrobily draky, zopakovaly si barvy podzimu na listech a zrakem rozlišovaly, který list patří/nepatří do řady.
Děti se naučily spoustu básniček o podzimu a písniček spojených s těmito tématy.