V měsíci listopadu jsme „uspávali “ na zahradě MŠ v dopoledních hodinách ježky. Předtím děti na zahradě hrabaly listí – připravovaly „peřinku“ pro ježky. Při této akci měly děti připravená stanoviště, kde si procvičily pozornost, soustředěnost a obratnost při jejich plnění. Samotného ježka zachytily výtvarně a při práci s modelínou.
Martin na koni přijel do MŠ 11.11.2020. Děti citově prožily setkání se živým koněm. Své zážitky děti výtvarně zachytily.
V měsíci listopadu jsme se také zapojili do cvičení „Se Sokolem do života“, kde jsme splnili první úkoly ve skoku, chůzi a lezení. Během celého dne jsme rozvíjeli jemnou i hrubou motoriku, obohatili jsme zásobu básní a písní.