V měsíci listopadu jsme s dětmi v dopoledních hodinách na zahradě „Uspávali ježky“. Děti se předtím naučily spoustu básniček a písniček, seznámily se se životem ježků, vyrobily si ježky z bukvic, malovaly a nalepovaly ho. Společně jsme shrabali listí na zahradě a vytvořili
pelíšek pro ježky. Při vlastní akci děti plnily úkoly na stanovištích a na závěr si každý našel svého malého ježka a společně jsme ho ukolébavkou uspali.
Poté se děti začaly připravovat na svátek Sv.Martina. Seznámily se s jeho příběhem a tradicemi, naučily se pranostiky s tímto svátkem spojené a upekly podkovičky. Sv.Martin přijel na koni 11.11.2020 a některé děti viděly prvně zblízka na vlastní oči koně. Své zážitky výtvarně ztvárnily druhý den.
V dalším týdnu se děti pokusily o dramatizaci pohádky „O červené Karkulce“ a společně upekly i bábovku.
Na závěr měsíce listopadu si děti hrály na „Čertí školku“. Vyrobili jsme si ve třídě peklo, děti se naučily spoustu říkadel a básniček s pohybem, písničky a tanečky s čertí tématikou. Děti malovaly a kreslily čerty v pekle, nalepovaly řetěz a společně jsme se těšili na příchod
Mikuláše.