Děti se seznámily s prvním měsícem v roce a s tradicí Tří králů. Všechny činnosti doprovázely hudebně pohybové aktivity, které byly tematicky zaměřené dle  jednotlivých týdenních projektů.

Děti si rozšířily slovní zásobu, trénovaly paměť, správnou řeč a snažily se o samostatný slovní projev zejména při dramatizaci pohádky O rukavičce.

Rozšířily si znalosti o přírodě a změnách, které se v ní v zimním čase odehrávají. Nejen při pobytu venku se seznamovaly s vlastnostmi ledu, sněhu a mrazu, ale i během pokusů (např. dělaly sopku, rozpouštěly sníh).

Při výtvarných činnostech pracovaly s netradičním materiálem a tvořily pomocí zajímavých výtvarných technik. Malovaly do sněhu, zjišťovaly vlastnosti barev a jejich vzájemné zapouštění, mísení.