Je flexibilní s ohledem na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti a jejich potřeby. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. Uvedené časy jsou orientační a mohou být přizpůsobeny potřebám dětí a provozu MŠ.

Ranní scházení 6:00 – 8:00

Rozloučení s rodiči, přivítaní s paní učitelkou, s kamarády. Pochování, povídání, ranní hry dle volby, přání a nálady dětí.

Dopolední činnosti 8:00 – 9:30/10:00

Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, vycházející z přirozeného zájmu dětí, pohybové a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k možnosti poznávat, přemýšlet a prožívat vše nové.

  • Malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme, modelujeme, tančíme, zpíváme, hrajeme na rytmické hudební nástroje, spojujeme hudbu s pohybem a hrou na tělo, hrajeme divadlo, dramatizujeme pohádky, skládáme, sestavujeme, cvičíme – třeba jógu, hrajeme pohybové hry, učíme se básničky…

Ranní svačina, hygiena.

  • Svačíme dle individuální potřeby a momentálních podmínek mezi 8,00 – 9,00h.

Pobyt venku 9:30/10:00 – 11:30

Děti si nejraději hrají na školní zahradě. Je jim zde umožněn dostatek volného pohybu, mohou se zde bezpečně pohybovat a zažívat svá dobrodružství.

  • Stavíme z písku, hrajeme pohybové hry, jezdíme na odstrkovadlech, lezeme na prolézačky se skluzavkou, houpeme se na houpadle, kreslíme křídami na tabule, hrajeme si s míči a využíváme cvičební nářadí
  • Pěstujeme bylinky, ovoce i zeleninu
  • V zimě sáňkujeme

Na vycházce se učíme správně přecházet silnici, poznávat některé dopravní značky, okolí školky. Chodíme do lesa, na sportoviště, do aleje, procházíme se kolem řeky. Pozorujeme přírodu /stromy, keře, květiny, hmyz, ptáčky, veverky, v zimě pomáháme krmit ptáčky/ a přirozenou cestou si všímáme změn, které s sebou přinášejí různá roční období.

Oběd 11:30 – 12:00

Hygiena, oběd, příprava na odpočinek.
  • Připravujeme si příbory, talíře, hrnky s pitím. Učíme se správně stolovat, používat ubrousek, samostatně se najíst.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly. Na množství jídla se mohou domluvit s paní kuchařkou, pokud jim chutná, mohou si přidat. Uklidíme si stoleček, dojdeme si na toaletu, umyjeme se a převlékneme se do pyžámka.

Odpočinek 12:00 – 14:15

  • Poslechneme si pohádku, paní učitelka nás pohladí, odpočíváme.

Odpolední činnosti 14:15 – 16:30

Odpolední svačina, hygiena.

Odpolední zájmové činnosti dětí – zaměřujeme se na individuální činnosti s dětmi, pokračování didakticky cílených činností, využití didaktických pomůcek a her, hry dle zájmu dětí, při příznivém počasí hry na zahradě.

Kids Playing Vector | Transparent PNG Download #5521895 - Vippng