Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546,
příspěvková organizace

Mateřská škola, Tyršova 1546, 347 01  Tachov

  • IČO: 75006863
  • tel. ředitelna     +420 775 852 590
  • tel. vedoucí ŠJ  +420 739 039 789
  • tel. 1.třída Šikulky    +420 775 852 591
  • tel. 2.třída Čiperky   +420 775 852 592
  • tel. 3. třída Tvořilky  +420 775 852 593

Pověřenec GDPR – Ing. Jan Gubáš, gubas@catania.cz