Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546,
příspěvková organizace

Mateřská škola, Tyršova 1546, 347 01  Tachov

ředitelka MŠ – Miroslava Košťálová

  • IČO: 75006863
  • tel. ředitelka MŠ  – M. Košťálová                                  +420 775 852 590
  • tel. zástupce ředitelky- L. Koldová                               +420 775 852  593
  • tel. vedoucí ŠJ  – J. Prokopová                                      +420 739 039 789
  • tel. 1.třída Šikulky    +420 775 852 591
  • tel. 2.třída Čiperky   +420 775 852 592
  • tel. 3. třída Tvořilky  +420 775 852 593

Pověřenec GDPR – JUDr. Jan Šťastný, MPA  stastny@catania.cz