INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Termín přijímacího řízení na školní rok 2023/ 2024 je stanoven na 4. 5. 2023 od 10. 00 hodin do 16. 00 hodin.

Termín zvláštního přijímacího řízení na školní rok 2023/ 2024 pro děti s dočasnou ochranou je stanoven na 4. 5. 2023 od 14. 00 hodin do 16. 00 hodin.

Online registrace k zápisu do naší MŠ  bude aktivní od 24. 4. 2022

V případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat své dítě osobně v MŠ dne 4. 5. 2023 od 10:00 do 16.00 hodin, kdy proběhne i zápis všech registrovaných dětí s jejich osobní účastí dle časového rozpisu.

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

  • tyrsovkatc@seznam.cz
  • mstyrsovatachov@seznam.cz
  • +420 775 852 590, +420 775 852 593