INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Termín přijímacího řízení na školní rok 2024/ 2025 je stanoven na 2. 5. 2024 od 10. 00 hodin do 16. 00 hodin.

Online registrace k zápisu do naší MŠ  bude aktivní od 22. 4. 2024

V případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat své dítě osobně v MŠ dne 2. 5. 2024 od 10:00 do 16.00 hodin, kdy proběhne i zápis všech registrovaných dětí s jejich osobní účastí dle časového rozpisu.

Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od 1.9.2024 do 31.8.2025 dosáhnou šesti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

  • tyrsovkatc@seznam.cz
  • mstyrsovatachov@seznam.cz
  • +420 775 852 590, +420 775 852 593