INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ  – Zvláštní zápis

2. 6. 2022  10.00 – 16.00 hodin

Zvláštní zápis do MŠ pro děti cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana – cпеціальний запис дітей іноземців до дитячого садочку, яким надано тимчасовий захист, відбудеться у четвер, 2 червня 2022 року з 10:00 до 16:00 годин.

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkatc/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44096


INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

 Výsledky zápisu do MŠ Tachov TYRŠOVA pro školní rok 2022-2023

Termín přijímacího řízení na školní rok 2022/ 2023 je stanoven na 5. 5. 2022 od 10. 00 hodin do 16. 00 hodin.

Online registrace na tomto odkazu  bude aktivní od 25. 4. 2022

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkatc/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44096

V případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat své dítě osobně v MŠ dne 5. 5. 2022 od 10:00 do 16.00 hodin, kdy proběhne i zápis všech registrovaných dětí s jejich osobní účastí dle časového rozpisu.

Ve školním roce 2022/2023 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2022, tj. děti narozené do 31.8.2017.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

  • tyrsovkatc@seznam.cz
  • mstyrsovatachov@seznam.cz
  • +420 775 852 590, +420 775 852 593

 

Informační video pro nové děti