Rozpočet na rok 2023 byl schválen usnesením Rady města Tachova č. 82 a) dne 21.12.2022.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 byl schválen usnesením Rady města Tachova č. 82 b) dne 21.12.2022.
Vyvěšeno dne 9.1.2023

Rozpočet na rok 2022 byl schválen usnesením Rady města Tachova (na schůzi č.64) č. 1700 dne 22.12.2021.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 byl schválen usnesením Rady města Tachova č. 1700 dne 22.12.2021.
Vyvěšeno dne 10.1.2022

Rozpočet na rok 2021 byl schválen usnesením Rady města Tachova č. 390 dne 14.12.2020.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 byl schválen usnesením Rady města Tachova č.390 dne 14.12.20120.
Vyvěšeno dne 15.3.2021

Rozpočet na rok 2020 byl schválen usnesením Rady města Tachova č. 24 dne 18.12.2019.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 byl schválen usnesením Rady města Tachova č. 24 dne 18.12.2019.
Vyvěšeno dne 2.1. 2020