Úplata za předškolní vzdělávání

Podle §123 zákona č. 561/2004 Sb., /Školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, hradí zákonní zástupci dětí za předškolní vzdělávání v MŠ tzv. úplatu za předškolní vzdělávání.

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena měsíčně vždy na každý školní rok.
  • Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné. Dětí, které dovrší do 31. 08. 2024 6-ti let, jsou od úplaty osvobozeny.
  • Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Výše úplaty na školní rok 2023/2024 je stanovena na částku 686,-

Platba za školní stravování dětí

Výše stravného:

  • 45 Kč – pro děti do 6 let s celodenní docházkou
  • 50 Kč – pro děti do 7 let s celodenní docházkou
  • Hradí se zálohově, vždy měsíc předem, na účet MŠ nebo v hotovosti vedoucí ŠJ.
  • Přeplatky se vracejí na účet rodičů či v hotovosti výdajovým dokladem v měsíci červenci následujícího roku.
  • Neodhlášené obědy propadají.

Stravné se hradí společně s úplatou na účet mateřské školy 181540232/0300 nebo v hotovosti v předem určené dny a hodiny vedoucí ŠJ. Vždy nejpozději do 20. dne v měsíci.